Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

paatryk
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viaimradioactive imradioactive
paatryk
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viatakeachance takeachance

December 23 2017

paatryk
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatakeachance takeachance
paatryk
4645 429a
Reposted fromshepard shepard via10pln 10pln
paatryk
7894 1ef7
Reposted fromdepresive depresive viayczba yczba
paatryk
0823 4e8f 500
Brak.

December 16 2017

paatryk
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki

November 02 2017

paatryk
4188 1373 500
Abstrakcje.
paatryk
paatryk
4184 4591 500
Wszystkie kolory tęczy.

October 31 2017

paatryk
Reposted bygreenloud greenloud
2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialovelife lovelife

October 21 2017

paatryk
8804 820f 500
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Reposted byKciukWzupie KciukWzupie

October 17 2017

paatryk

October 07 2017

paatryk
5766 cd0c 500
Tło.
Reposted byhashwujcioBatmichalkoziolkarrolka
paatryk
Reposted bySniacyZycieSenyia
paatryk
1016 e210 500
Niemożliwe.

September 26 2017

paatryk
Last Days (2005)
Reposted bylovelife lovelife

September 23 2017

2505 72fe
Reposted frombrumous brumous viasheismysin sheismysin
paatryk
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl