Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

paatryk
Zanim zostaniemy zapomniani, przemieni się nad w kicz. Kicz jest stacją tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu

September 05 2017

paatryk
1071 ef43
Reposted byfinatka finatka
paatryk
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via050996 050996

September 04 2017

2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viajamaicanbeat jamaicanbeat
paatryk
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaM-M M-M
paatryk
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viaM-M M-M

August 31 2017

paatryk
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viajstrbl jstrbl
paatryk
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
paatryk
Bo, wie pan, nie znoszę hałasów, awantur, przemocy ani niczego w tym guście. Zwłaszcza nienawidzę, kiedy ludzie krzyczą - wszystko jedno, czy krzyczą z bólu, czy z gniewu, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Proszę mi powiedzieć dla mojego świętego spokoju, czy nie miewa pan ataków szału?
— Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromcudoku cudoku viadeparter departer

August 27 2017

paatryk
3673 afc3
Hell or High Water (2016), reż. David Mackenzie

August 26 2017

paatryk


true detective
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viavigil vigil

August 24 2017

paatryk
Świadomość człowieka jest
tragicznym błędem ewolucji.
Staliśmy się zbyt samoświadomi.
Natura stworzyła przypadek,
który się od niej odseparował.
Stworzenia, które nie powinny istnieć.
Jesteśmy rzeczami, które łudzą się,
że posiadają osobowość.
Ukształtowaną z przeżyć
i doświadczeń.
Zaprogramowano nas na przekonanie,
że jesteśmy kimś,
podczas kiedy jesteśmy nikim.
— True Detective
Reposted fromKabotan Kabotan
paatryk
6510 82c4
Niech będzie.
Reposted byJellarchalielle

August 23 2017

paatryk
Samotni, tak jak literaci, kochają obserwację jednostronną. Albowiem ludzie samotni przeważnie nie są tacy z racji rażących zniekształceń ciała, przykrego zapachu czy obrzydliwości - istnieją przecież dzisiaj grupy wsparcia i stowarzyszenia dla osób o wymienionych cechach. Ludzie samotni są samotnymi raczej dlatego, że odmawiają ponoszenia psychicznych kosztów przebywania wśród innych ludzi. Mają na nich alergię. Ludzie zbyt silnie na nich działają. Nazwijmy przeciętnego amerykańskiego samotnika Joe Briefcase. Joe Briefcase boi się i nienawidzi nadzwyczajnego skrępowania, które ogarnia go tylko w obecności innych realnych humanoidów, a oni się gapią, strosząc swoje ludzkie czułki. Woli spasować w niesamowicie stresującej amerykańskiej grze pokera pozorów.
— David Foster Wallace - Rzekomo fajna rzecz, której nigdy nie zrobię (E UNIBUS PLURAM telewizja a fikcja amerykańska)
Reposted fromkatiuszak katiuszak

August 21 2017

paatryk
1731 de0f
Moja miłość do Hollywood Undead natychmiastowo powróciła ❤️
paatryk
1711 0986 500
Comatose I'll never wake up without an overdose of you...

August 19 2017

paatryk
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
3894 dbc0
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
paatryk
3822 88bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashrew shrew
paatryk
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viadiffusedmind diffusedmind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl