Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

paatryk
8298 8ccc 500

July 23 2017

paatryk
7405 0f45
Reposted byels els
paatryk
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viahermina hermina

July 22 2017

0659 50a8
Reposted fromLittleJack LittleJack vialovelife lovelife

July 16 2017

paatryk
(...) bo ja mogę pozwolić sobie na ten luksus, żeby być opuszczony, choć ja nigdy opuszczony nie jestem, ja jestem tylko sam, by móc żyć w zaludnionej myślami samotności, bo ja po trosze jestem entuzjastą nieskończoności i wieczności, a Nieskończoność i Wieczność chyba gustują w takich ludziach jak ja.
— Bohumil Hrabal, Zbyt głośna samotność
Reposted byKciukWzupie KciukWzupie

July 13 2017

paatryk
Enklawa.
paatryk
Życie może być albo potworne, albo żałosne. Są tylko dwie kategorie. Potworne jest w przypadkach nieuleczalnych: niewidomi, kalecy – nie wiem jak oni z tym żyją. W pozostałych przypadkach jest żałosne. Powinniśmy być wdzięczni, że nasze życie jest żałosne. Udało nam się.
— Woody Allen, Annie Hall

July 12 2017

paatryk
- Wynoś się! - powiedział doń Woland
- Nie wypiłem jeszcze kawy - odparł kot - więc jak mogę wyjść?
— Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

July 09 2017

paatryk
Tak oto dążymy naprzód, kierując łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość.
— Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Reposted bylovelife lovelife

July 08 2017

paatryk
Od kiedy nie mogę Cię widywać, zrozumiałem jak bardzo Cię potrzebuję. (...) Od Twojego zniknięcia wszystko wydaje mi się nijakie.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromMissMurder MissMurder viadobby dobby
6142 3d2d
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viabrzask brzask
paatryk
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viaczarnylistopad czarnylistopad

July 07 2017

paatryk
8244 bec9 500
Tragedia.

July 05 2017

paatryk
Immerse your soul in love...
paatryk
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vialovelife lovelife
paatryk
3341 4b51

July 04 2017

paatryk
9405 1c63 500
Odwróć się!
Tags: Lobster

July 03 2017

paatryk
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMonia94 Monia94
paatryk
5837 f3ac 500
Miasto utrapienia.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl