Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

paatryk
4188 1373 500
Abstrakcje.
paatryk
paatryk
4184 4591 500
Wszystkie kolory tęczy.

October 31 2017

paatryk
Reposted bygreenloud greenloud
2518 8ce0 500

kitty-en-classe:

Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialovelife lovelife

October 21 2017

paatryk
8804 820f 500
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Reposted byKciukWzupie KciukWzupie

October 17 2017

paatryk

October 07 2017

paatryk
5766 cd0c 500
Tło.
Reposted byhashwujcioBatmichalkoziolkarrolka
paatryk
Reposted bySniacyZycieSenyia
paatryk
1016 e210 500
Niemożliwe.

September 26 2017

paatryk
Last Days (2005)
Reposted bylovelife lovelife

September 23 2017

2505 72fe
Reposted frombrumous brumous viasheismysin sheismysin
paatryk
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

September 10 2017

paatryk
Zanim zostaniemy zapomniani, przemieni się nad w kicz. Kicz jest stacją tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu

September 05 2017

paatryk
1071 ef43
Reposted byfinatka finatka
paatryk
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromblackismycolour blackismycolour via050996 050996

September 04 2017

2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viajamaicanbeat jamaicanbeat
paatryk
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaM-M M-M
paatryk
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viaM-M M-M

August 31 2017

paatryk
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl